مجتهدی: فلسفه، طراحی آینده است / مهدوی غیر از مدارک، چیزی از من برای استخدام نخواست

چهارصد و نود و سومین شب از شبهای مجله بخارا به رونمایی از ترجمه کتاب مهم «تاریخ فلسفه غرب» نوشته

بیشتر بخوانید