تعویق مجدد پیاده‌روی فضایی به دلیل بروز نشتی در ایستگاه فضایی

شما اینجا هستید:
رفتن به بالا