برای ارتباط با ما می توانید از طریق ایمیل info@wokna.ir به ما پیام دهید. در صورت علاقه می توانید شماره ارتباطی خود را در ایمیل قید نمایید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تمس بگیرند.