تماس با نویسندگان

شما می توانید در جدول زیر نام مدرس و نویسنده مقاله مورد نظر خود را پیدا کنید و برای رفع اشکال و پرسیدن سوال در مورد محتوای مقاله با وی تماس بگیرید. توجه کنید که تماس شما هوشمند خواهد بود و تعرفه هر دقیقه صحبت با مدرس مورد نظر ۱۵۰۰ تومان است.