پایگاه علمی تحلیلی جهان دانش یا Word Of Knowledg News Agency (وکنا) با هدف بررسی مسائل پیرامون علو تجربی و ریاضی پایه گذاری شده است. مفهوم علم تجربی یا همان science از قرون 15 و 16 میلادی بود که به مرور پا به عرصه زندگی بشر گذاشت و جهان اندیشه را دستخوش تحولات زیادی کرد. science که در واقع به معنای معرفت (knowledg) تجربی است به دانش و آگاهی گفته می شود که قابل تجربه باشد و بتوان با حواس چندگانه، درستی یا نادرستی آن را آزمون کرد. این نگاه به علم که به مرور تا قرن بیستم، جای مفهوم معرفت را تا حدود زیادی گرفت، زندگی بشر را تا حد زیادی دستخوش تغییر کرد.

اساتید کلاس ها و دانشگاه های قرون بعد از 16 میلادی، چیزی را معرفت یا علم می دانستند که قابل تجربه حسی باشد و دیگر متافیزیک که تا پیش از قرن شانزدهم در مورد موجود بما هو موجود صحبت می کرد و همه انواع معرفت را در خود جای می داد به محاق برد. در نگاه متافیزیکی، از برگ درخت و انسان تا خداوند، محل بحث است و همه این موجودات در یک نگاه کل گرایانه مورد بحث قرار می گیرند. ولی با سیطره نگاه جدید به علم، قابلیت آزمون تجربی به عنوان یک اصل مهم برای موضوعات علمی قلمداد شد و دیگر اگر کسی در مورد خدا، روح، دین و … در کلاس صحبت می کرد، با این جمله مواجه می شد که مسائل غیر علمی، مورد بحث ما نیست. این روند به جایی انجامید که علم و فلسفه تا حدود زیادی، ارتباط خود را قطع کردند.

البته این سخنان را می توان تا اواخر قرن بیستم، صحیح دانست و از حدود دهه هفتاد در قرن بیستم بود که نارسایی های تجربه برای بسیاری از داتشمندان و فیلسوفان علم به مرور در حال مشخص شدن است و جنبش های متافیریکی که لزوم ارتباط علم و فلسفه، علم و دین، علم و الهیات و … را گوشزد می کنند، در حال گسترش هستند به طوری که بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان مانند هاروارد و کمبریج گروههای پژوهشی علم و فلسفه را راه اندازی کرده اند.

متاسفانه در ایران، هنوز دانشگاه های ما پیرو سبک علمی غرب در حدود 50 سال پیش هستند و علی رغم زمینه قوی تمدن ایرانی در مورد ارتباط علم و فلسفه، پیشرفت های تمدن غربی هنوز تأثیر زیادی در ایران نداشته است.

به همین دلیل پایگاه علمی-تحلیلی جهان دانش با قرار دادن رسالت خود در زمینه تقویت ارتباط علم و فلسفه و تولید محتوا در این زمینه، امید دارد گامی هر چند کوچک در این زمینه بردارد.



دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه