اصول ریاضی فلسفه طبیعی

چرا کتاب «اصول ریاضی فلسفه طبیعی» خیلی مهم است؟

شاید شما هم تعبیر «جهان نیوتنی» را زیاد شنیده باشید. اهمیت این تعبیر به حدی است که تقریباً از زبان همه متخصصین در رشته‌های علمی مختلف اعم از فلسفه، علوم اجتماعی، روانشناسی، فیزیک، اقتصاد و … شنیده می‌شود. همه ما و دانش آموزان سال دهم در رشته‌های مختلف در همان ابتدای سال تحصیلی خود با…

آزمایش سقوط آزاد گالیله

آزمایش سقوط آزاد گالیله

گالیله (Galileo Galilei) یکی از دانشمندان قرن هفدهم میلادی است که تاریخ علم به او مدیون است. داستان تفتیش عقاید گالیله که توسط کلیسا کاتولیک اجرا شده است یکی از صحنه‌های مهم در تاریخ علم یا حتی تاریخ بشر است. در این دادگاه از گالیله خواسته شد به اینکه زمین در مرکز جهان است و…