اصول ریاضی فلسفه طبیعی

چرا کتاب «اصول ریاضی فلسفه طبیعی» خیلی مهم است؟

وضعیت علم فیزیک در زمان نیوتن  معکوس شدن نسبت طبیعت و علم ریاضیات  در حوزه ریاضیات هم وضع عجیبی حاکم شده بود. تا قبل از این تصور می‌شد که طبیعت و جهان خارج از آن باید از مدل‌ها و اشکال زیبا و متعالی ریاضی پیروی کنند و هر آنچه تجربه می‌کنیم باید از یک نظم…

آزمایش سقوط آزاد گالیله

آزمایش سقوط آزاد گالیله

گالیله (Galileo Galilei) یکی از دانشمندان قرن هفدهم میلادی است که تاریخ علم به او مدیون است. داستان تفتیش عقاید گالیله که توسط کلیسا کاتولیک اجرا شده است یکی از صحنه‌های مهم در تاریخ علم یا حتی تاریخ بشر است. در این دادگاه از گالیله خواسته شد به اینکه زمین در مرکز جهان است و…