مغز در خمره

مغز درون خمره/ انیمیشنی جالب در مورد ذهنِ بدون بدن!

وقتی که از نزدیک جسمی مثل خودکار را لمس می کنید، احساسی را که درک می کنید در اثر اتصال دست با خودکار حاصل می‌شود و شما آن احساس و حالت خاص را در درون ذهن خود می‌یابید و اینطور نیست که خودکار در درون ذهن شما فرو رود! هنگام چشیدن، دیدن، شنیدن و بوییدن…

آزمایش سقوط آزاد گالیله

آزمایش سقوط آزاد گالیله

گالیله (Galileo Galilei) یکی از دانشمندان قرن هفدهم میلادی است که تاریخ علم به او مدیون است. داستان تفتیش عقاید گالیله که توسط کلیسا کاتولیک اجرا شده است یکی از صحنه‌های مهم در تاریخ علم یا حتی تاریخ بشر است. در این دادگاه از گالیله خواسته شد به اینکه زمین در مرکز جهان است و…