گذر زمان به صورت سریع یا کند چطور ممکن است؟

به گزارش وکنا، لابد شما هم در طول زندگی خود متوجه شده اید که زمان در برخی مواقع_مثلا وقتی در کنار دوستانمان هستیم_ سریعتر میگذرد و در برخی مواقع_مثلا در صف نانوایی_کند تر میگذرد. دانشمندان و فیلسوفان به طور یکسان مدت‌هاست به این فکر کرده‌اند که چگونه زمان می‌تواند بسته به رویداد،  به‌صورت سریع یا…