دینانی

13 توصیه استاد دینانی برای آموختن فلسفه

به گزارش وکنا از بین متفكران معاصر دكتر غلامحسین ابراهیمی دینانی استاد فلسفه دانشگاه تهران، با توجه به ارائه آثار تألیفی و آموزش های متعدد فلسفی، نقشی ماندگار بر دفتر اندیشه ی ایران و اسلام از خود به جای نهاده است . یكی از ویژگی های برجسته این متفكر معاصر شیوه و اصول خاصی است…