مغز در خمره

مغز درون خمره/ انیمیشنی جالب در مورد ذهنِ بدون بدن!

وقتی که از نزدیک جسمی مثل خودکار را لمس می کنید، احساسی را که درک می کنید در اثر اتصال دست با خودکار حاصل می‌شود و شما آن احساس و حالت خاص را در درون ذهن خود می‌یابید و اینطور نیست که خودکار در درون ذهن شما فرو رود! هنگام چشیدن، دیدن، شنیدن و بوییدن…