اردک یا خرگوش؟

این تصویر کدام حیوان است؟

خوب به این تصویر نگاه کنید؟ چه می بینید؟ جواب برخی به این سوال درنگاه اول اردک یا یک پرنده است ولی جواب برخی دیگر خرگوش یا چیزی شبیه به خرگوش است! خیلی از افراد تصور می‌کنند که آنچه در ازای مشاهده یا تجربه یک چیز یکسان، درک می شود برای همه یکسان است ولی…