نظریه میل ابن سینا

تأثیر غیرقابل انکار نظریه میل ابن سینا روی نظریه اینرسی

به گزارش وکنا آثار و کارهای بزرگ ابن سینا و تاثیر او در سیر دانش بشری در مشرق زمین و استمرار آن در غرب همواره مورد توجه و بررسی  مورخان علم در ایران و جهان اسلام و همچنین اندیشمندان علوم در مغرب زمین   بوده است. یکی از نظریه های بحث برانگیز در این باره تاثیر…

صفحه و خط

حضور نفس مُدرکه در ابعاد مختلف /سعید اکرامی

به گزارش وکنا، سعید اکرامی پژوهشگر فلسفه فیزیک در کانال شخصی خود نوشت: مسأله ای در فصل سوم از مقاله ی چهارم طبیعیات شفاء بدینگونه مطرح می‌شود؛ آیا حرکت مکانی مستقیم(تک بعدی) و حرکت مکانی مستدیر(دو بعدی) اختلاف نوعی دارند یا می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند؟( ابن سینا، حسین، طبیعیات شفاء، ج۱، ص۲۶۸، ۵). او…