پیروز فطورچی

زمینه های بهره گیری از حکمت اسلامی در مباحث علم و دین

به گزارش وکنا، به نقل از نشریه‌ی علمی-خبریِ نامه علم و دین که شماره اول آن در سال ۱۳۷۶ منتشر شده است، آقای دکتر پیروز فطورچی به زمینه های بهره گیری از حکمت اسلامی در مباحث علم و دین پرداخته است… بخش اول: درآمد عنوان فوق، خود بیانگر آن است که ما پیشاپیش به دو…